Historia klubu!

 Zaczęło się wszystko pod koniec roku 2003, kiedy to kilku zapaleńców postanowiło ratować ozimską piłkę ręczną. W tym to właśnie roku rozpadł się HKS „Małapanew” grupujący 4 sekcje sportowe, toteż ci, którym zależało na podtrzymaniu ponad półwiecznych tradycji szczypiorniaka, przystąpili do działania.

  Grupa działaczy sekcji piłki ręcznej przygotowała projekt statutu oraz inne dokumenty wymagane do zarejestrowania stowarzyszenia. W międzyczasie przyjęliśmy pod swoje skrzydła dwie inne sekcje z HKS-u – piłki siatkowej i motorową (jak się później okazało, pierwsza nie wytrzymała próby czasu, druga odizolowała się nie uczestnicząc w pracach klubu).

  Działania organizacyjne struktur stowarzyszenia trwały około 3 miesiące, by wreszcie oficjalnie powołać do życia Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe „SIÓDEMKA” Ozimek. Nazwa ma niejako dwojakie znaczenie: z jednej strony 7-ka od wieków postrzegana jest jako szczęśliwa liczba, z drugiej – tylu zawodników liczy drużyna piłki ręcznej. Pomysłodawcą nazwy, a w dalszej kolejności loga klubu, sekcji piłki ręcznej i siatkowej oraz autorem statutu był długoletni działacz – a wcześniej także zawodnik i sędzia piłki ręcznej – Marek Musiał.

logo Siódemka

  Początki, jak zawsze były trudne. Nowo powstałe stowarzyszenie borykało się z brakiem bazy sportowej, sprzętu, a nade wszystko funduszy na statutową działalność. Na szczęście był wśród ówczesnych założycieli klubu społecznikowski zapał, niezbędny do wpływania na funkcjonowanie organizacji sportowej. Było też sporo młodzieży wpływającej inspirująco na działaczy.

  W dniu 18 lutego 2004 komitet założycielski w osobach: Józef Stasiukiewicz, Edward Niedbalec(+), Ryszard Kulej i Marek Musiał, zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie j.w. Dwa miesiące później otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

  Pierwsze miesiące i lata były owocne w aktywność klubowych sekcji. Z czasem sekcja piłki siatkowej, w której ćwiczyły dziewczęta, na skutek „wypalenia się” szkoleniowców oraz ich nieporozumień z pracownikiem szkoły, zaprzestała działalności. Sekcja motorowa zasklepiła się w sobie i praktycznie nie bierze udziału w życiu klubu.

  Niezmiennie funkcjonuje za to sekcja piłki ręcznej, która mimo kłopotów finansowych, organizacyjnych i sprzętowych, radzi sobie niezgorzej. W działaczach tli się jeszcze zapał do zapewnienia młodym ludziom możliwości sportowej samorealizacji, szansy na aktywne spędzanie wolnego czasu i recepty na negatywne pokusy zmaterializowanego świata. Fakt, że ćwiczą dzieci i młodzież jest mobilizujący ale satysfakcjonującą byłaby znaczniejsza ich liczba.

  Na przestrzeni lat notowaliśmy wzloty i upadki. Tymi pierwszymi chwalimy się, podając je młodym dla otuchy i wzorów do naśladowania; o tych drugich pamiętamy, bo są swego rodzaju nauczka na przyszłość.

  Stowarzyszenie funkcjonuje dzięki bardzo ważnemu wsparciu Urzędu Gminy i Miasta, bez którego nie dałoby sobie rady. Podziękowania należne są także wszystkim tym, którzy pozytywnie nastawieni do sportu dzieci i młodzieży chcą wspierać poczynania klubu. To Ci, którzy przekazują „Siódemce” swój 1% podatku i Ci, którzy – często bezimiennie – pomagają w sprawach organizacyjnych i finansowych. Za to należą się Im serdeczne podziękowania. „Siódemka” ma nadzieję, że sympatyków dziecięcego i młodzieżowego sportu będzie przybywało, co z pewnością usprawni funkcjonowanie klubu, a dzieciom pozwoli uwierzyć w dobre intencje dorosłych. Młodzi piłkarze ręczni „Siódemki” na przestrzeni lat przysporzyli nam wszystkim radości i satysfakcji poprzez uczestnictwo m.in. w półfinale MP młodzików (2004), ćwierćfinale MP młodzików (2005), ćwierćfinale MP młodzików (2009). Wychowankowie „7” są silną podporą szkolnych zespołów piłki ręcznej i nie tylko. Ambicją działaczy jest także pozytywne wpływanie na kształtowanie charakterów młodych zawodników poprzez urozmaicone wypełnianie czasu wolnego – wyjazdy do Aquaparku, organizowanie obozów sportowych i zimowiska, wyjazdy na zawody kadry narodowej (turniej przedolimpijski we Wrocławiu) i I ligi w Zawadzkiem, rekreacyjne wyjazdy na narty, organizowanie okolicznościowych turniejów, rozdawanie mikołajkowych paczek. Kilkoro z zawodników „7” rokrocznie powoływanych jest do kadr wojewódzkich poszczególnych kategorii wiekowych, a Paweł Genda otrzymuje powołania do kadry narodowej juniorów i młodzieżowej. To dowód na to, że nawet w tak małych ośrodkach sportowych jak Ozimek można wychować reprezentanta kraju. Jest to z całą pewnością także splendor dla gminy oraz miasta i oby został odpowiednio spożytkowany.

logo Siódemka

  Na przestrzeni tych lat – choć z wieloma trudnościami – prowadzona działalność ma zmierzać do odbudowy „tłustych” lat ozimskiego szczypiorniaka. Prowadzone są regularne zajęcia przez 2 szkoleniowców, na bieżąco skutecznie podnoszących swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach i konferencjach szkoleniowych. Cała społeczność „Siódemki” ma nadzieję na coraz lepszą współpracę z wszystkimi, którym i od których zależy funkcjonowanie sportu młodzieżowego w naszej gminie. Pozostaje również z nadzieją na kolejne wsparcie podatników, którym dobro dzieci leży na sercu.

  Lata świetności wprawdzie za nami i trudno będzie powtórzyć sukcesy lat minionych (I liga w piłce ręcznej 11-osobowej i brązowy medal Mistrzostw Polski, czy też wieloletnia gra w II-giej i trzykrotne próby walki o ekstraklasę w 7-mce) , lecz mimo to działacze i zawodnicy M-GTS „SIÓDEMKA” Ozimek – którzy przejęli tradycje ozimskiego handballa – z optymizmem patrzą w przyszłość. Tą przyszłością jest młodzież, która podbudowana sukcesami dorosłej, reprezentacyjnej piłki ręcznej, chce iść w ślady utytułowanych zawodników. Oczywistym warunkiem jest stworzenie możliwie najlepszych warunków dzieciom i młodzieży do uprawiania piłki ręcznej, w tym odpowiedniej bazy sportowej (jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która nie ma pełnowymiarowej hali sportowej!) i wystarczającego do niej dostępu. Młodzi szczypiorniści mają wprawdzie wsparcie swoich rodziców ale do sukcesu trzeba jeszcze wielu innych czynników warunkujących sukces.

  Występy ozimskich szczypiornistów już nieraz były doskonałą wizytówką naszej gminy toteż mają oni nadzieję, że w osiąganiu coraz lepszych wyników sportowych i organizacyjnych znajdą sojuszników wśród władz samorządowych, oświatowych i wszystkich pozostałych osób, którym dobro młodzieży leży na sercu.

  Nie bez znaczenia są sprawy finansów, bez których nic nie da się zrobić, toteż dziękując za dotychczasowe wsparcie, działacze „SIÓDEMKI” proszą o wspomożenie stowarzyszenia corocz-nym odliczeniem podatkowym w wysokości 1%.

Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe „SIÓDEMKA” w Ozimku